2106528727 Σκρα 14, Χολαργός, Αθήνα dimagoros@yahoo.com

Αγόρος Δημοσθένης
Πολιτικός Μηχανικός Χολαργός||  Ρύθμιση αυθαιρέτων

 

Το τεχνικό μας γραφείο, με σκοπό την ενημέρωσή σας για πιθανές αρχιτεκτονικές υπερβάσεις,  αναλαμβάνει τον δωρεάν επιτόπιο έλεγχο του χώρου σας,  την ενημέρωση για τη νομιμότητά του και τις διαδικασίες που απαιτούνται για πιθανή ρύθμιση υπερβάσεων σύμφωνα με το Ν.4495/17.

 

Ενημερωτικά:

1. Στο νόμο των αυθαιρέτων εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν έως την 28.07.2011 (ημερομηνία που κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων) καθώς και όλες εκείνες που μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός τους.


2. Οι ιδιοκτησίες με αυθαιρεσίες δε μεταβιβάζονται και δεν συστήνονται εμπράγματα δικαιώματα.
Με τον ισχύοντα νόμο των αυθαιρέτων (Ν.4495/17) :
Α) Επιτρέπεται η μεταβίβαση με την αποπληρωμή του 30% του προστίμου.
Β) Αυθαίρετα σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο, σε παρόδια στοά, στα όρια διεθνών, επαρχιακών δημοτικών ή κοινοτικών οδών, στον αιγιαλό και παλαιό αιγιαλό, στη ζώνη παραλίας, σε αρχαιολογικό χώρο, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης, σε ρέμα, σε κρίσιμη παράκτια ζώνη, σε προστατευόμενη περιοχή, σε διατηρητέο κτίριο μπορούν να ρυθμίσουν αν εμπίπτουν σε εξαιρέσεις διατάξεων.
Γ) Τα εξ αδιαιρέτου γήπεδα με αυθαιρεσίες μπορούν να ρυθμιστούν. Επιπλέον υφίσταται νομικό πλαίσιο προστασίας του ιδιοκτήτη που μονομερώς ρυθμίζει το αυθαίρετο του.
Δ) Οι αυθαίρετες κατασκευές με χρήση κατοικία που ολοκληρώθηκαν προ 9.6.1975 ρυθμίζονται  ανεξαρτήτως επιφάνειας ή είδους αυθαιρεσίας.
Ε) Παρέχεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση με προϋποθέσεις.
ΣΤ) Μειώνονται δραστικά τα πρόστιμα σε ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους, ανέργους κατοίκους Θράκης και παλιννοστούντες ομογενείς.
Ζ) Ορίζονται Ευνοϊκές ρυθμίσεις για ανακληθείσες άδειες, τουριστικές εγκαταστάσεις, σταυλικές εγκαταστάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, ακίνητα αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου όπου έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς.

 

3. Δε ρυθμίζονται αυθαίρετα που βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές πάντα με επιφύλαξη:
Α) Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης με επιφύλαξη εξαιρέσεων. 
Β) Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου της παρ 58 του άρθρου 2 του Ν 4067/2012. 
Γ) Εντός παρόδιας στοάς με επιφύλαξη εξαιρέσεων. 
Δ) Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία με επιφύλαξη διατάξεων. 
Ε) Σε δημόσιο κτήμα. 
Ζ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση. 
Η) Στον αιγιαλό , παλαιό αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας με επιφύλαξη εξαιρέσεων.
Θ) Σε αρχαιολογικό χώρο, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με επιφύλαξη διατάξεων. 
Ι)Σε ρέμα ή κρίσιμη παράκτια ζώνη με επιφύλαξη διατάξεων.
Κ) Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης με επιφύλαξη διατάξεων.
Λ) Σε διατηρητέο κτίριο με επιφυλάξεις
Μ) Σε αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο με επιφυλάξεις
Ν) Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο που δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
Ξ) Σε εκτός σχεδίου με υπέρβαση κορυφογραμμής με επιφυλάξεις.
Ο) Σε εκτός σχεδίου στον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος.

 

Η ρύθμιση των πολεοδομικών υπερβάσεων & η έκδοση μοναδικού αριθμού ακινήτου δεν είναι μόνο τυπική διαδικασία που χρειάζεστε σε πιθανή μελλοντική μεταβίβαση ή πώληση της ιδιοκτησίας σας. Απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και τεχνικές - νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν μόνιμα την μελλοντική αξία και αξιοποίηση του ακινήτου σας!