2106528727 Σκρα 14, Χολαργός, Αθήνα dimagoros@yahoo.com

Αγόρος Δημοσθένης
Πολιτικός Μηχανικός Χολαργός||  Βεβαιώσεις μηχανικού - Ενεργειακά πιστοποιητικά

 

Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται πλέον μόνο με την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).

Η βεβαίωση μηχανικού που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση είναι απολύτως απαραίτητη καθώς διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί.
 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή Ενεργειακό Πιστοποιητικό κατατάσσει το κτήριο στις βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης (Α έως Η, ανάλογα με το πόσο ενέργεια για θέρμανση ή ψύξη καταναλώνει το ακίνητο), επηρεάζει την αξία του και είναι απαραίτητο τόσο για την μεταβίβαση ενός ακινήτου όσο και για την ενοικίαση αυτού ανεξαρτήτως επιφάνειας.