2106528727 Σκρα 14, Χολαργός, Αθήνα dimagoros@yahoo.com

Αγόρος Δημοσθένης
Πολιτικός Μηχανικός Χολαργός||  Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

 

Η ύπαρξη του τεχνικού ασφαλείας είναι υποχρεωτική σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω κι έναν εργαζόμενο (Ν 3850/2010 & 1586/1985) με στόχο την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζόμενου μέσα στην επιχείρηση.
 

Ο ρόλος του συνίσταται σε: